Verdiepingsdag 2
Zaterdag 29 februari 2020, 10.00- 17.00 uur

Na een succesvolle eerste verdiepingsdag op 18 januari jl. hebben we een tweede dag gepland naar aanleiding van het boek “Opgesloten in een Piramide” van Peter Toonen.

Dat betekent dat de mensen die op 18 januari niet konden nu alsnog de gelegenheid krijgen om hierbij aanwezig te zijn. Het is niet van belang of je aanwezig was bij de lezing van Peter of bij de eerste Verdiepingsdag. Het is een vrije instroom.
Ook mensen die het boek (nog) niet kennen, en niet bij de lezing waren, zijn van harte welkom om zich aan te melden.

Een dag waarin we, onder leiding van Peter Toonen, dieper ingaan op de in de lezing en in het boek beschreven krachten die onze planeet gevangen houden: het kunstmatige veld dat we kennen als de controle-matrix, kortweg de Matrix genoemd.
Niet alleen gaan we zien hoe diep deze matrix ingrijpt in ons dagelijkse leven, maar ook hoe we ons ervan kunnen bevrijden.
Wat we de ‘werkelijkheid’ noemen is hoe jij en ik deze waarnemen. Naast het delen van praktische tips en informatie zal er vooral gewerkt worden met ervaringsgerichte oefeningen over hoe jij de geboden onderwerpen waarneemt en hoe jij er mee wilt werken.
We zijn naast schepsels ook scheppers op Aarde. Wat wil je scheppen en hoe?

We bespreken we tot in details de herkomst van de krachten van de Matrix en hoe ze in de loop van duizenden jaren de menselijke geschiedenis hebben bepaald.
Sleutelwoorden: buitenaards, meta- en multidimensionaal leven, piramidale samenleving, verstedelijking, mythen, religie, geldsystemen en materieel bezit als machtsmiddel of als liefdevolle scheppingsmogelijkheid.
Daarnaast onderzoeken we hoe deze krachten kunnen werken in ons dagelijkse leven op het persoonlijke vlak: werk, relaties, gezondheid, enzovoort.
Sleutelwoorden: psychopaten herkennen, robotisering, ‘sheeple’ versus ‘het zwarte schaap’, van hoofd naar hart, samenwerking, bewustzijnsgroei.

De oefeningen behelzen onder meer: van ‘hoofd naar hart’ gaan, DNA-healing, actieve bescherming tegen negatieve krachten zoals die van psychopaten en van 5G, de kracht van het hart. In het kort: we beleven een dagje buiten de Matrix (!).

We gaan die dag in de Zonnekamer van de Boerderij (Son en Breugel) de diepte in op de materie van de in het boek beschreven krachten die onze planeet gevangen houden: het kunstmatige veld dat we kennen als de controle-matrix, kortweg de Matrix genoemd.
Niet alleen gaan we zien hoe diep deze matrix ingrijpt in ons dagelijkse leven, maar ook hoe we ons ervan kunnen bevrijden.
Wat we de ‘werkelijkheid’ noemen is hoe jij en ik deze waarnemen.
Naast het delen van praktische tips en informatie zal er vooral gewerkt worden met ervaringsgerichte oefeningen over hoe jij de geboden onderwerpen waarneemt en hoe jij er mee wilt werken.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

9.45 uur: welkom met koffie en thee
10.00 uur: start programma
13.00-14.00 Potlucklunch: Potluck betekent dat iedereen een gezonde en verantwoorde bijdrage meeneemt voor 3 á 4 personen. Dat kan een salade zijn, brood met beleg, een hartige taart, fruitsalade, noten, kaas, enz…. Bij elkaar komen we tot een heerlijke lunch die we gezamenlijk in de Boerderij nuttigen. Peter en ik zorgen voor soep vooraf.
17.45 uur: afronding programma ( mogelijkheid tot uitloop)

Deelname alleen na aanmelding via info@doodnodig.nl
De kosten voor deze dag zijn : 70 euro p.p. Graag contant te voldoen in een envelop met jouw naam erop. Via factuur (op bedrijfsnaam) is ook mogelijk.

 

 

DOODNODIG heeft als hoofddoel de dood uit de taboesfeer te halen en bewustwording te creëren voor ieder die, op welke manier dan ook, met de dood te maken krijgt. Iedereen dus!