Heidi Gündel

DOODNODIG richt zich op particulieren en beroepsgroepen die privé of in hun werk met de dood te maken hebben én bereid zijn om dit thema aan te kijken om zich zo op persoonlijk vlak verder te ontwikkelen.

Photo by Isaura Avalon

 

Al sinds mijn kindertijd voel ik een sterke connectie met de dood. Het grote onbekende trok aan me, maakte me nieuwsgierig, voelde vertrouwd en gaf me rust. Zo liep ik als klein meisje al regelmatig over een begraafplaats. Daar kwam ik dan tot mijzelf en kon contact maken met iets dat groter was dan ikzelf. Het was logisch dat ik de dood in mijn werk ging opzoeken. Eerst in de verpleging en later als  freelance uitvaartbegeleider en overledenenverzorgster. Het zorgen voor het dode lichaam en het begeleiden van de mensen die daar omheen staan is tot op heden mijn passie en geeft me de mogelijkheid om vanuit liefde dienstbaar te mogen zijn naar mijn medemens.

Sinds 2004 werk ik in de uitvaartbranche en heb de werkzaamheden uitgebreid met vaklessen Overledenenzorg aan studenten uitvaartondernemers.

Later ben ik me ook gaan richten op een stuk persoonlijke ontwikkeling rondom het thema “de dood” en ben met mijn intuïtieve kwaliteiten dienstbaar geworden. Hieruit zijn de readings ontstaan waarin het oude mag sterven en het nieuwe geboren mag worden. Transformatie dus.

Ook het schrijven van blogs en artikelen én het organiseren van lezingen en bijeenkomsten is een onderdeel van de boodschap die ik met DOODNODIG wil verspreiden.

DOODNODIG werd geboren en is sindsdien in ontwikkeling. Het doel hierbij is het verminderen van angst en het doorbreken van taboes rondom de dood. 

“Bewustwording rondom de dood” in de breedste zin van het woord.

Dat is DOODNODIG!